سلام ببخشید از چند هفتگی سزارین میکنن معمولا؟

۶ پاسخ

مامان محمد مگه سزارینی هسی؟
دکتر بهت تاریخ داده؟
من فردا دکتر دارم یعنی میده؟ قراره سونو هم کنه

38 به بعد عزیزم

سلام عزیزم،من سزارینی هستم دکترم ۳۸هفته گفت بهم،بشرطی ک خدایی نکرده یهو کیسه آب پاره بشه زودتر زایمان کنم

از ۳۸ک تموم شه
مثلا ۳۸ و دو روز

هفته به بعدسزارین میکنن۳۸

۳۸ هفته کامل بشه بعد

سوال های مرتبط

آواتار مامان ماهان مامان ماهان ماهان ۲ ماهگی
🍃🍄‍ #مــــاه_هــــای_بـــــارداری

1⃣یک ماه تمام/ ... ادامه پاسخ
مامان وروجک مامان وروجک هفته سی‌وششم بارداری
آواتار مامان جوانه سبز من مامان جوانه سبز من جوانه سبز من هفته سی‌وهشتم بارداری
دكتر منم گفت اخر ٣٩
مامان فقط خدا مامان فقط خدا هفته سی‌وهشتم بارداری
آواتار مامان محمد کیان مامان محمد کیان محمد کیان روزهای ابتدایی تولد
سلام از هفته 20
مامان رادمهر مامان رادمهر روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان دیبا مامان دیبا دیبا روزهای ابتدایی تولد
عزیزم کاملا بستگی به شرایط مادر و جنین داره این قض ... ادامه پاسخ
آواتار مامان یونا مامان یونا یونا ۳ ماهگی
اگه منظورت اینه که چند ساعت نگه میدارن اگه نتونستی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان خرگوش مامان خرگوش خرگوش ۱ ماهگی
من اول 9ماه وسیله هام جمع کردم
آواتار مامان طاها مامان طاها طاها ۱ ماهگی
مگه پنج کیلو باشه چون من بچم چهارکیلو و دویست پنج ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نیکان جون مامان نیکان جون نیکان جون ۳ ماهگی
37.38دیگه معاینه میکنن. آره الان توهفته شمامیشه