تکون خوردن جنین از چن ماهگی شروع میشه

۲ پاسخ

از ۲۲ هفته عزیز

عزیزم من از هفته ۱۱ احساس کردم

سوال های مرتبط

آواتار مامان طنین مامان طنین طنین هفته بیست‌وچهارم بارداری
نه عزیزم الکی گفتن ربطی به جنسیت نداره من بچم دختر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آرامشم مامان آرامشم آرامشم هفته چهاردهم بارداری
من هفته ۱۱ چرا حسش نمیکنم اخه الانا زوده شما چه جو ... ادامه پاسخ
مامان فندق مامان فندق هفته پانزدهم بارداری
آواتار مامان جوجه🐤🤰 مامان جوجه🐤🤰 جوجه🐤🤰 هفته شانزدهم بارداری
نه عزيزم انفاقي نميفته