مامانا آب روستا کلر بیشتری داره ایا

۳ پاسخ

اگه برای دادن ب بچه میپرسید ک حتما باید آب جوشیده شده باشع .تموم ابا کلر میزنن و اینکه اگ میبینید کلر زیاده اب ک ریختید تو پارچ بزاریر ۵دقیقه همونجا وایسه تا کلرش کمتر سه

نه آب روستا که کلر نداره.حداقل روستای ما اینطور نیست.

سلام اگر وصل باشن به لوله کشی شهری کلر داره
اما اگر از چشمه لوله کشی باشه اصلا کلر نداره