۵ پاسخ

عزیزم کولیک داره براش صدای سشوار بزار اروم میشه موقع خواب یابزارش داخل بانوج

این عالیه گلم.

تصویر

عزیزم من روغن زیتون تصویه نشده از عطاری گرفتم شکمشو جهت عقربهای ساعت قشنگ چرب میکنمو ماساژ میدم با پهلوهاش بعدشم قنداقش میکنم
دو قاشق عرق نعنا با ی تیکه کوچیک نباتم میزارم رو گاز یکم ک شیرینش کرد بهش میدم خیلی ارومو بهتر میشه

خودت عرق نعنا و ترنجبين بخور ، دل درد داره

قطره دایمتکون تا ۱ ماهگی خوبه واسه بعدش ی ی چی دیگ استفاده کن

سوال های مرتبط

آواتار مامان مهبد مامان مهبد مهبد ۵ ماهگی
احتمالا کولیک داره باد زیاد توشکمش میپیچه دل در ... ادامه پاسخ
آواتار مامان بهارجان مامان بهارجان بهارجان ۸ ماهگی
به شکم رودستت نگهش دار.... باروغن زیتون شکمشوماساژ ... ادامه پاسخ
;