۱ پاسخ

منم ۴.۵ غذا دادم ولی رفلاکسش بدتر شده و دیگه کلا بیداره!!!!!

سوال های مرتبط

آواتار مامان جانان مامان جانان جانان ۱۳ ماهگی
اره شروع کن.رفلاکسش ک بهتر نمیشه ولی بهش بدی گرسنه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کیانا مامان کیانا کیانا ۱۰ ماهگی
من میدادم بیشترش کرد دیگم ندادم
آواتار مامان سدنا مامان سدنا سدنا ۱۵ ماهگی
لعاب نده هیچ خاصیتی نداره بچه رو هم یبس میکنه از ف ... ادامه پاسخ
;