۵ پاسخ

چشماشو ببند اروم بمال براش خودش در میاد
قطره بدون نظر پزشکت نریز

چایی بریز تو یه ظرف تمیز بزار خنک ب‌ه بعد با پنبه یا دستمال کاغذی بزن تو چایی و آروم روچشمش بکش خودش درست میشه

شیر خودتو بریز چشمش.

قطره بریز......

قطره استریل بریز میاد بیرون

سوال های مرتبط

آواتار مامان آردا مامان آردا آردا ۱ ماهگی
عزیزم از شیر خودت بریز چشماش در میاد زود
آواتار مامان رادین مامان رادین رادین ۵ ماهگی
خودش در میاد عزیزم کاریش نداشته باشه
آواتار مامان آراز مامان آراز آراز ۱ ماهگی
دندون وزن بچرو کم میکنه نگران نباشین
آواتار مامان محمد مامان محمد محمد ۴ ماهگی
اصلا دست نزن . چشم خودش پس میزنه میاد بیرون
آواتار مامان اریا مامان اریا اریا ۵ ماهگی
تو چشم پسر منم همیشه مژه میفته😕
آواتار مامان کتایون مامان کتایون کتایون ۷ ماهگی
اتفاقا دو روزه دخترمنم اینجوریه امروز دکتر گفت یا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان اردوان مامان اردوان اردوان روزهای ابتدایی تولد
نه مشکلی نداره. خیلی شایعه!
آواتار مامان ویهان مامان ویهان ویهان ۵ ماهگی
نگران نباش پسر من که اون روز ی مقدار ریخت تو دهنش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مهرسا مامان مهرسا مهرسا ۶ ماهگی
دخترم از ماه اول موهاش میریخت داخل چشمش دکتر گفت ک ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سامیار مامان سامیار سامیار ۴ ماهگی
اصلا دست نزن خودش بیرون میاد گریه که کنه میاد بیرو ... ادامه پاسخ