۴ پاسخ

برای رفلاکس نکسیوم بهتره من اس امپروزل با برند اموزل دادم معمولی بود ،اس امپروزل با برند نکسیوم بهتره

رفلاکس پنهان داره که احتمالا امپرازول داده که بدتر میکنه، من تجربه کردم ندین

سلام شاید قرص بهش نمیسازه قرص رو دکتر داده بهش که حالش رو خوب کنه نه اینکه بالا بیاره یه تماس بادکترش بگیرید

سلام عزیزم کپسول چی میدین؟

سوال های مرتبط

آواتار مامان آترین مامان آترین آترین ۸ ماهگی
سلام میگن رفلاکسه ،دختر منم اینجوری بود ولی بچه تا ... ادامه پاسخ
;