۴ پاسخ

منم از اول بیدار نکردم گشنش ک میشه خودش بیدار میشه

ن دخترمنم همینجوره
خودشون شیربخان بیدارمیشن

بیدارش نکن عزیزم گرسنه بشه خودش بیدار میشه پسر منم شبا بیدارنمیشد زیاد

نه عزیزم اشکال نداره. هر وقت گشنه بشه خودش بیدار میشع. همونقدر که به شیر احتیاج دارند به خوابم احتیاج دارند برا رشدشون

سوال های مرتبط

آواتار مامان محمدحسین مامان محمدحسین محمدحسین ۲ ماهگی
نه عزیزم.تو این سن معده ی بچه ها ۳الی ۴ ساعت طول م ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نورا مامان نورا نورا ۴ ماهگی
دختر منم از دوماهگی همینجوری بود
شبا لازم نیس بیدا ... ادامه پاسخ
;