۳ پاسخ

فکر نمیکنم چیزی باشه عزیزم
هم خستگی زیاده همبخاطر تحرک کم معده ات اذیت میکنه
استراحت کن فردا خوب خوب میشی

سلام منم ترشح زرد دارم چیزی نیست اما اگه شرایطشو داری حتما استراحت کن تو هفته های اخر برا سلامت بچه استراحت بهره اگه سزارین هستی

چرا انقدر به خودت فشار اوردی عزیزم.مادر باردار باید استراحت هم داشته باشه

سوال های مرتبط

آواتار مامان گل پنبه مامان گل پنبه گل پنبه هفته سی‌وششم بارداری
نه عزیزم کیسه اب یه اب رقیق بی رنگ و بو ،فقط هفته ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پندار😍☺ مامان پندار😍☺ پندار😍☺ ۲ ماهگی
عزیزم فسقلی خب بزرگ شده . یه قسمت حرکت دستاشودحس م ... ادامه پاسخ
;