۶ پاسخ

بچه ها تو خواب تکونهای غیرارادی زیاد دارن. قنداقش کن راحت بخوابه به مرور بهتر میشه

سلام دخترمنم اینطوری بود قنداقش کن تا سه ماهگی اینطورن .

تا دوماهگی بهتر میشن

منم پسرم اینجوری قبل خواب بهش کولیک ایز میدم

اوایل پسر منم همینطور بود به مرور خوب شد.خودش از تکون های خودش همش از خواب میپرید

ممکنه رفلاکس داشته باشه.

سوال های مرتبط

;