۳ پاسخ

خاونومی هنوزخیلی زوده چهارماهش نشده..دخترمن الان چهارماه وده روزشه هنوزغلت نمیزنه فقط درحدچندثانیه جغجغشو نگه میداره.تا پنج شش ماهگی هنوزجا داره.

سه ماه الان زوده برا چهار ما غلت میخور بعد نمیتونه هم دستش در بیاره

من ب دخترم بگم بگیر کم و بیش میگیره ولی غلت نمیزنه ک دمر کنه خودشو.
خودت باهاش بازی کن منم اوایل میدادم دستش مگفتم بگیر بعد خودم مشتشو باز میکردم میدادم دستش.کم کم بهتر شد الان اونقد نه ولی کم و بیش میگیره فقط غلت نمیزنه.

سوال های مرتبط

آواتار مامان پرنسس دنیز👸 مامان پرنسس دنیز👸 پرنسس دنیز👸 ۱۳ ماهگی
مال من از سه ماه گرف دوماه دراز میکرد رشد دخترا از ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سیدحسین مامان سیدحسین سیدحسین ۵ ماهگی
سلام خانمی...پسر من ۴ و ۸ روزش.. منم تو ۳ ماهگی به ... ادامه پاسخ
;