سلام شیرخشک نان بهتره یاببلاک

۴ پاسخ

نان خیلی بهتره من کمکی میدم

نان خوبه البته من کمکی میدم

ببلاک خوبه تپلم میکنه ولی نان طعم نداره زیاد جالب نیی

ببلاگ عالیه

سوال های مرتبط

آواتار مامان NazGol مامان NazGol NazGol ۳ ماهگی
سلام عزیزم
آپتامیل و ببلاک هر دو در یک سطحن از نظ ... ادامه پاسخ
مامان امیرعباس مامان امیرعباس ۳ ماهگی
آواتار مامان امیرمهدی مامان امیرمهدی امیرمهدی ۴ ماهگی
ابتامیل بهتر از همه هست
آواتار مامان کیان مامان کیان کیان ۵ ماهگی
سوپرامیل بهتره
البته مهم اینه چی به بچه ت بسازه
هم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ارمیا مامان ارمیا ارمیا ۳ ماهگی
نان تراریخته هس ندین
;