خانما نوزاد را چند روزگی باید ببریم شنوایی سنجی چ

۲ پاسخ

سلام دو مرحله داره.من مرحله اولش همون سه روز بردم که متوجه شدم بچم زردی داره مرحله بدشم ۱۸روز بدش بردم

من ۱۰ روزگیش بردم
فک کنم تا یه ماهگی باید ببری

سوال های مرتبط

آواتار مامان رادمهر مامان رادمهر رادمهر ۴ ماهگی
شنوایی سنجی یکیش که بدو تولده یکیشم ۳ماهگی تو کارت ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فسقل مامان فسقل فسقل ۷ ماهگی
شنوایی سنجی از ۳ روز به بعد انجام میشه بری
آواتار مامان الیاس مامان الیاس الیاس ۱۰ ماهگی
الان که کروناس...فقط روز واکسن باید بری
آواتار مامان مانی جان مامان مانی جان مانی جان ۱۲ ماهگی
برای احتیاط یک ماهگی ببرش عزیزم برای شنوایی سنجی.
آواتار مامان سُها مامان سُها سُها روزهای ابتدایی تولد
من شنیدم تا سومین روز فقط چرا نبردی
آواتار مامان ارشان مامان ارشان ارشان ۴ ماهگی
سلام.من عیر از سه روزگی نبردم.نمیدونستم باید بازم ... ادامه پاسخ
مامان پارسا مامان پارسا روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان گیسو مامان گیسو گیسو ۱ ماهگی
توبیمارستان انجام ندادن مگه؟
مامان تارا مامان تارا ۱۱ ماهگی
آواتار مامان محمدرضا مامان محمدرضا محمدرضا ۱۲ ماهگی
۳تا۵روزگی بایدبری
آواتار مامان نی نی مامان نی نی نی نی ۲ ماهگی
تا ۴۵ روزگی به من گفتن وق
ت هست ولی ۳۰ روزه بردمش ... ادامه پاسخ
مامان محمد مامان محمد روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان محیا مامان محیا محیا ۴ ماهگی
سلام.بچه غسل نداره .اشکال نداره دیر ببری
آواتار مامان آیسان مامان آیسان آیسان ۱۱ ماهگی
معمولا داخل همون برگه شنوایی سنجی برات مینویسه کی ... ادامه پاسخ
;