آیا خوردن بستنی در دوران شیردهی ضرر دارد

آواتار مامان ویهان مامان ویهان ویهان ۴ سالگی
بله لبنیاته دیگه
مامان آرسام مامان آرسام ۵ سالگی
آواتار مامان مهراد مامان مهراد مهراد ۵ سالگی
سلام عزیزم چربش میکنه
آواتار مامان مهراد مامان مهراد مهراد ۵ سالگی
بله خود شکلات از عوامل رفلاکسه ضمن اینکه بستنی اگه ... ادامه پاسخ
مامان سیده هلنا💝💝 مامان سیده هلنا💝💝 ۴ سالگی
آواتار مامان فاطمه زهرا مامان فاطمه زهرا فاطمه زهرا ۴ سالگی
اگر طبیعی زایمان کردی سعی کن نهوری چیز سرد چون میگ ... ادامه پاسخ
مامان سیده هلنا💝💝 مامان سیده هلنا💝💝 ۴ سالگی
آواتار مامان مسیحا مامان مسیحا مسیحا ۴ سالگی
چه ربطی داره عزیزم؟من روز اول بستنی زدم به بدن خیل ... ادامه پاسخ
مامان اسنا مامان اسنا ۴ سالگی
آواتار مامان ماهان مامان ماهان ماهان ۴ سالگی
برای هر کسی متفاوته امتحانش کن