آیا خوردن بستنی در دوران شیردهی ضرر دارد

آواتار مامان ویهان مامان ویهان ویهان ۱۳ ماهگی
بله لبنیاته دیگه
مامان آرسام ۱ سالگی
آواتار مامان مهراد مامان مهراد مهراد ۱ سالگی
سلام عزیزم چربش میکنه
آواتار مامان محدثه مامان محدثه محدثه ۱ سالگی
نه اشکال نداره بخور
آواتار مامان مهراد مامان مهراد مهراد ۱ سالگی
بله خود شکلات از عوامل رفلاکسه ضمن اینکه بستنی اگه ... ادامه پاسخ
مامان ❤👪سیده هلنا👪❤ ۱۵ ماهگی
آواتار مامان فاطمه زهرا مامان فاطمه زهرا فاطمه زهرا ۱۷ ماهگی
اگر طبیعی زایمان کردی سعی کن نهوری چیز سرد چون میگ ... ادامه پاسخ
مامان ❤👪سیده هلنا👪❤ ۱۵ ماهگی
آواتار مامان مسیحا مامان مسیحا مسیحا ۱۵ ماهگی
چه ربطی داره عزیزم؟من روز اول بستنی زدم به بدن خیل ... ادامه پاسخ
مامان اسنا ۱۴ ماهگی
آواتار مامان ماهان مامان ماهان ماهان ۱۵ ماهگی
برای هر کسی متفاوته امتحانش کن