آیا خوردن بستنی در دوران شیردهی ضرر دارد

آواتار مامان ویهان مامان ویهان ویهان ۲ سالگی
بله لبنیاته دیگه
مامان آرسام مامان آرسام ۲ سالگی
آواتار مامان مهراد مامان مهراد مهراد ۲ سالگی
سلام عزیزم چربش میکنه
آواتار مامان مهراد مامان مهراد مهراد ۲ سالگی
بله خود شکلات از عوامل رفلاکسه ضمن اینکه بستنی اگه ... ادامه پاسخ
مامان ❤👪سیده هلنا👪❤ مامان ❤👪سیده هلنا👪❤ ۲ سالگی
آواتار مامان فاطمه زهرا مامان فاطمه زهرا فاطمه زهرا ۲ سالگی
اگر طبیعی زایمان کردی سعی کن نهوری چیز سرد چون میگ ... ادامه پاسخ
مامان ❤👪سیده هلنا👪❤ مامان ❤👪سیده هلنا👪❤ ۲ سالگی
آواتار مامان مسیحا مامان مسیحا مسیحا ۲ سالگی
چه ربطی داره عزیزم؟من روز اول بستنی زدم به بدن خیل ... ادامه پاسخ
مامان اسنا مامان اسنا ۲ سالگی
آواتار مامان ماهان مامان ماهان ماهان ۲ سالگی
برای هر کسی متفاوته امتحانش کن