داروهای گیاهی لاغری در دوران شیردهی

آواتار مامان آیناز جون😍😚 مامان آیناز جون😍😚 آیناز جون😍😚 ۵ سالگی
من عرق زیره سبز استفاده کردم خیلی خوبه .
آواتار مامان 💫Ava jon💫 مامان 💫Ava jon💫 💫Ava jon💫 ۵ سالگی
سلام شیردهی خودش باعث میشه لاغر بشی
آواتار مامان حسین مامان حسین حسین ۶ سالگی
اره متونی استفاده کنی
آواتار مامان آوا مامان آوا آوا ۵ سالگی
تو بارداری ممنوع هست...اما تو شیردهی ضرری نداره و ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سیده زهرا مامان سیده زهرا سیده زهرا ۴ سالگی
اگه سنا میخوری ضرر داره باید همراهش رازیانه بخوری.