رنگ مو در دوران شیردهی

آواتار مامان آوینا مامان آوینا آوینا ۵ سالگی
نه عزیزم اشکال نداره فقط بوی رنگ به بچه نخوره
آواتار مامان مهنا مامان مهنا مهنا ۵ سالگی
فقط تودوران بارداری هست که نمیشه موهارورنگ کردالبت ... ادامه پاسخ
مامان محمدصادق مامان محمدصادق ۵ سالگی
آواتار مامان ستاره خانوم مامان ستاره خانوم ستاره خانوم ۴ سالگی
سلام عزیزم اشکال نداره ولی امکانش هست که رنگ نگیره ... ادامه پاسخ
آواتار مامان شیدا❤ مامان شیدا❤ شیدا❤ ۴ سالگی
نه مشکلی نیس،من رنگ کردم
فقط تو اون اتاق بچه نباشه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمدصدرا مامان محمدصدرا محمدصدرا ۴ سالگی
منکه ماه اخربارداریم چن روز قبل زایمان موهامو رنگ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ایلین مامان ایلین ایلین ۳ سالگی
سلام رنگ وارایش وخیلی چیزهای دیگه که به شما مربوطه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نهال مامان نهال نهال ۴ سالگی
نه نگران نباش ، من هر وقت رنگ میکنم تا یه ساعت بعد ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آنیسا مامان آنیسا آنیسا ۴ سالگی
چه بدی داره من انجام دادم
تو بارداری خوب نیست
آواتار مامان دیاکو مامان دیاکو دیاکو ۴ سالگی
نه گلم مشکلی نداره
آواتار مامان سلنا مامان سلنا سلنا ۴ سالگی
نه لازم نیست ....