گریه نوزاد

گریه نوزاد

نوزادان با وجودی که بسیار ظریف و حساس هستند، به حد کافی برای زندگی در دنیای بیرون از رحم مادر مجهز شده‌اند. شاید بتوان از گریه نوزاد به‌عنوان کاربردی‌ترین سلاح و زبان جهانی نوزادان نام برد! نوزادان زیاد گریه می‌کنند و همیشه یک هدف معنادار برای گریه آنان وجود دارد. آنان سعی می‌کنند که شما را از موضوع یا نیازی باخبر کنند که باید هرچه زودتر به آن رسیدگی کنید؛ مثلاً ممکن است گرسنه باشند، خوابشان بیاید، آروغ داشته باشند، گاز معده آنها را اذیت می‌کند، شرایط پیرامون آنها نظیر دما یا رطوبت محیط مناسب نیست و بسیاری موارد دیگر. حتی بسیاری از متخصصین معتقدند که از نوع گریه نوزاد می‌توان به خواسته آنان پی برد!

در این بخش از وب سایت گهواره مجموعه مقالات مربوط به گریه نوزاد گردآوری شده است؛ در این مقالات به موضوعات مختلفی پرداخته شده است مانند بهترین روش‌های آرام کردن گریه نوزاد، علل گریه‌های شدید نوزادان، انواع گریه نوزاد و معنی آن و موارد دیگر. خواندن این مقالات که همگی توسط افراد متخصص این حوزه نگارش شده‌اند به همه والدینی که نوزاد تازه متولدشده دارند و یا در انتظار آن هستند، توصیه می‌شود. شما با دانستن معنی گریه نوزاد خیلی بهتر و سریعتر می‌توانید نیاز او را برطرف کنید.

 

مقالات گریه نوزاد

پرسش و پاسخ مادران