حساسیت نوزاد به حریره بادام

آواتار مامان 💫👰کژال💕💫 مامان 💫👰کژال💕💫 💫👰کژال💕💫 ۲ سالگی
سلام بله میتونید استفاده کنید ی قاشق ارد برنج رو ب ... ادامه پاسخ
آواتار مامان 😍محمدمهدی😍 مامان 😍محمدمهدی😍 😍محمدمهدی😍 ۲ سالگی
سلام عزیزم اگه دونه ای روی صورتش نزده و مدفوعش تغی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پارسا(شیراز) مامان پارسا(شیراز) پارسا(شیراز) ۲ سالگی
حساسیت نداره بادام.
اول یکم بهش بده اگه دیدی حساسی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سانلی خانم😘😘 مامان سانلی خانم😘😘 سانلی خانم😘😘 ۲ سالگی
سلام فرنی با سیب درست کن
آرد برنج با سیب رنده شده
آواتار مامان امیرحسین مامان امیرحسین امیرحسین ۱ سالگی
خارش قرمزی جوش استفراغ پنیری رگه های خونی در مدفوع ... ادامه پاسخ