آخرین سونوگرافی در دوران بارداری

آواتار مامان آیهان 👼 مامان آیهان 👼 آیهان 👼 ۳ سالگی
سلام من یه هفته دیرتر زایمان کردم
آواتار مامان جوانه مامان جوانه جوانه ۲ سالگی
هفته12! 32هفته ولی بعضی دکترا38 هفته هم میفرستن
آواتار مامان نازنین زهرا مامان نازنین زهرا نازنین زهرا هفته سی‌وهشتم بارداری
عزیزم سر بچه بله پایینه سفالیک نوشته...یعنی میتونی ... ادامه پاسخ