آخرین سونوگرافی در دوران بارداری

آواتار مامان آیهان 👼 مامان آیهان 👼 آیهان 👼 ۳ سالگی
سلام من یه هفته دیرتر زایمان کردم
آواتار مامان جوانه مامان جوانه جوانه ۲ سالگی
هفته12! 32هفته ولی بعضی دکترا38 هفته هم میفرستن
آواتار مامان زهرا و زینب مامان زهرا و زینب زهرا و زینب ۲ ماهگی
عزیزم سر بچه بله پایینه سفالیک نوشته...یعنی میتونی ... ادامه پاسخ