تفسیر سونوگرافی آنومالی

آواتار مامان قشنگم مامان قشنگم قشنگم ۳ سالگی
سلام عزیزم سندروم داون رو که داخل ان تی تشخیص میدن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مامان مانیسا مامان مامان مانیسا مامان مانیسا ۳ سالگی
سلام گلم برا من نوشتن ی جنین زنده دختره فارسی
آواتار مامان وروجک مامان وروجک وروجک ۵ سالگی
مامان عزیز بله شما میتونین طبیعی زایمان کنید به ام ... ادامه پاسخ
آواتار مامان رضا مامان رضا رضا ۴ سالگی
ببین هیچ جاش اینا رو ننوشته؟
Sex: male
Sex: female
آواتار مامان آریسا مامان آریسا آریسا ۴ سالگی
برای من ۳.۹بود خود سونوگرافیست گفت عددش حداقل هست ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آریا مامان آریا آریا ۳ سالگی
عدد درج نمیشه واس من تو سونو نوشته بودن که ان بی ر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ماهور مامان ماهور ماهور ۴ سالگی
از مایش ان تی تا ۳/۵ نرماله