پاره شدن کیسه آب درد داره

آواتار مامان 🌸💞Ali💞🌸 مامان 🌸💞Ali💞🌸 🌸💞Ali💞🌸 ۵ سالگی
اولین نشانه های آب کیسه آب اینکه داغ ، رقیق، و به ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آرسان مامان آرسان آرسان ۵ سالگی
متوجه میشی صدرصدچون کامل خیس میشی
آواتار مامان مغزبادوم مامان مغزبادوم مغزبادوم ۴ سالگی
سلام عزیزم وقتی کیسه اب پاره بشه اب زیاد میاد یه د ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آیسان مامان آیسان آیسان ۱۷ ماهگی
اگ کیست پاره شده باید سریع بری بیمارستان کاری ب سو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پوریا مامان پوریا پوریا ۵ سالگی
سلام عزیزم بچه ات هفت ماه کاملش هست نترس دنیاهم بی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پناه مامان پناه پناه ۴ سالگی
سلام عزیزم .اب کیسه اب بی رنگه .اگه بی رنگ هست شور ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سبحان و حسنا مامان سبحان و حسنا سبحان و حسنا ۵ سالگی
سلام
نوار بذارید اگه خیس شد کیسه آبتونه
بیمارستان ... ادامه پاسخ