پاره شدن کیسه آب درد داره

آواتار مامان 🌸💞Ali💞🌸 مامان 🌸💞Ali💞🌸 🌸💞Ali💞🌸 ۳ سالگی
اولین نشانه های آب کیسه آب اینکه داغ ، رقیق، و به ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آرسان مامان آرسان آرسان ۳ سالگی
متوجه میشی صدرصدچون کامل خیس میشی
آواتار مامان مغزبادوم مامان مغزبادوم مغزبادوم ۱۷ ماهگی
سلام عزیزم وقتی کیسه اب پاره بشه اب زیاد میاد یه د ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کاوه مامان کاوه کاوه ۳ سالگی
اگ کیست پاره شده باید سریع بری بیمارستان کاری ب سو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پوریا مامان پوریا پوریا ۲ سالگی
سلام عزیزم بچه ات هفت ماه کاملش هست نترس دنیاهم بی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سبحان و حسنا مامان سبحان و حسنا سبحان و حسنا ۲ سالگی
سلام
نوار بذارید اگه خیس شد کیسه آبتونه
بیمارستان ... ادامه پاسخ