وزن گیری جنین در ماه آخر بارداری

مامان امیر مهدی مامان امیر مهدی ۲ سالگی
آواتار مامان باران مامان باران باران ۲ سالگی
عزیز حبوبات بهترین چیزبرا وزن گیریه جنینه چون سرشا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ترنم مامان ترنم ترنم ۱ سالگی
سلام‌سویق جو منظورته
مامان آی لین مامان آی لین ۱ سالگی
آواتار مامان محمدیاسین مامان محمدیاسین محمدیاسین ۱ سالگی
سلام بله عزیزم تا لحظه ای که جنین در رحم قرار دارد ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سارا مامان سارا سارا ۱ سالگی
شما حتما یک سونو گرافی برید ممکنه بچه تون از4کیلو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان عرفان مامان عرفان عرفان ۱ سالگی
بین 3200 تا 4 وزن متفاوته
آواتار مامان هلنا خانم مامان هلنا خانم هلنا خانم ۱۶ ماهگی
راسته میگن موز تو‌ماه اخر خوب نیست گرمه باعث زردی ... ادامه پاسخ