۷ پاسخ

17هفتت من انجام دادم

عزیزم بین ۱۸تا۲۲میتونی ولی من ۱۸هفته رفتم آنومالی

من ۱۹هفته و۴روز انجام دادم

دیگه یه هفته دوهفته انجام بده تاکامل مشخص میشه

سلام بهتره هجده هفته انجام بدی جنسیت بچت هم کامل مشخصه

هفته ۱۸تا۲۱ باید سونوی آنومالی انجام بشه

هفته هیجده تابیست ودو
هیجدهت پرشدبهترین موقع است

سوال های مرتبط

آواتار مامان یوبیا مامان یوبیا یوبیا هفته شانزدهم بارداری
از ۱۸ تا ۲۲ هفته س عزیزم
مامان اناردون مامان اناردون هفته شانزدهم بارداری
آواتار مامان فنچ کوچولو🧿🧿 مامان فنچ کوچولو🧿🧿 فنچ کوچولو🧿🧿 هفته شانزدهم بارداری
از هفته ۱۸ تا ۲۰ انجام بشه بهتره عزیزم
آواتار مامان کیان کوچولو🤰 مامان کیان کوچولو🤰 کیان کوچولو🤰 هفته بیست‌وسوم بارداری
تا هفته۲۲زمان داری ولی بهترین زمات ۱۸ ۱۹هفتگیه
آواتار مامان النا و نینی مامان النا و نینی النا و نینی هفته هفدهم بارداری
تا بیستو پنج هفته وقت داری عزیزم نگران نباش
آواتار مامان علی سان مامان علی سان علی سان هفته بیستم بارداری
سلام عزیزم. 16 هفته فقط آزمایش غربالگریه.18 هفته س ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آرسام🧿 مامان آرسام🧿 آرسام🧿 هفته بیست‌وهشتم بارداری
منم ۱۷ هفته رفتم‌ اکی‌ بود
آواتار مامان آریا مامان آریا آریا هفته بیست‌وهفتم بارداری
نع عزیزم هفته ۱۷ که انومالی میری جنسیت رو دقیق بهت ... ادامه پاسخ
مامان جوجه مامان جوجه هفته هفدهم بارداری
آواتار مامان لاوان مامان لاوان لاوان هفته بیست‌ویکم بارداری
ن تو ۱۸خوبه بنظرم
آواتار مامان حسام مامان حسام حسام هفته هفدهم بارداری
ی ازمایش چهارگانه درهفته15تا17هست ک اجباری نیست وا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دوپرنسس مامان دوپرنسس دوپرنسس هفته بیست‌وچهارم بارداری
سونودرست میگه عزیزم
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته بیست‌وهفتم بارداری
سلام بله میشه من۱۷هفته۱روزبودکه رفتم.
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته هفدهم بارداری
سلام عزیزم.۱۸هفته بدی بهتره
;