۸ پاسخ

شیرین طعمش ، والله خوردن ما ظاهرا اثری نداره به زردی بچه ،به گروه خون مربوط

سلام ترنجبین وشیرخشت بده پسرمن زردی داشت بهش دادم خوب شد خودتم بخور

سلام خود درمانی نه.. مجاز زبان بچه را باز نکن شیرتو نمی خور د بعدن ....
آب جوش 2 قاشق چای خوری بده قند نندازی ها .... شیر خودت زود زود بده دفع کنه دستشوی کنه رودهاش تمیزشه ...زردیش میره ولی اگر دستشوی دیر بره 10 ترنجبین هم بدی فایده نداره ....

عالیه خنکه واسه ماه اخر خوبه که زردی نگیره و تا به دنیا اومد

ترش و شیرینشو نمیدونم. ولی فکرکنم شیرینه چون به نوزاد میدن. برای زردی عالیه

خیلی خوبه برا زردی نوزاد

آب انار هم برای زردی خیلی‌ خوبه.ترنجبین هم خوبه

شیرین .بله خوبه