از کجا بفهمیم جنین داره سکسکه میکنه

۴ پاسخ

عزیزم جنین سکسکه نمیکنه جنین فقط تکون میخوره ب منم گفتن جنین سکسکه میکنه از دکتر پرسیدم میگف همه اینا مزخرف جنین تو رحم چی میخوره ک سکسکه کنه

احساس گرفتگی (اسپاسم) خفیف، حرکات منظم طولانی و یا انقباضات پرشی کوچک در شکم نشان دهنده سکسکه فرزند شماست

بجای ضربه ، لرزش و نبض حس میکنی عزیزم

خودت احساس میکنی یه تیکه از شکمت مثل نبض میزنه توی همین برنامه سکسه جنین رو توضیح داده برو نگاه کن گلم

;