۲ پاسخ

قربونت قابلتو.نداشت

من الان از موقعش گذشته نرفتم به خاطر کرونا چند وقت دیگه برم اشکال داره

سوال های مرتبط

مامان آبتین مامان آبتین هفته سیزدهم بارداری
آواتار مامان Samyar مامان Samyar Samyar هفته بیست‌ودوم بارداری
از هفته۱۸تا ۲۳هفته دکتر سونو بهم گفت
آواتار مامان یوبیا مامان یوبیا یوبیا هفته پانزدهم بارداری
از ۱۸ تا ۲۲ هفته س عزیزم
مامان جانان❤ مامان جانان❤ هفته نوزدهم بارداری
آواتار مامان کوچولو مامان کوچولو کوچولو هفته سی‌ودوم بارداری
اهن شب بعدازاینکه میوه اینات وخوردی کلسیم بعدازظهر ... ادامه پاسخ
مامان پروانه مامان پروانه هفته نوزدهم بارداری
آواتار مامان لوبیا مامان لوبیا لوبیا هفته نوزدهم بارداری
سه بعدی چرا؟
سه بعدی مضره واسه جنین
آواتار مامان یاراجون مامان یاراجون یاراجون هفته بیست‌وهفتم بارداری
ویتامین د ک زنان خاصی نداره
اسید فولیک و اهن بهتر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد الیاس مامان محمد الیاس محمد الیاس هفته پانزدهم بارداری
سلام عزیزم همین سنوی دوازده هفته آنومالی باید بری ... ادامه پاسخ
آواتار مامان جوجه. مامان جوجه. جوجه. هفته بیست‌وچهارم بارداری
سلام عزیزم.اره خوبه.من۱۷هفته و۲روزبودرفتم
مامان پریسا مامان پریسا هفته دوازدهم بارداری
آواتار مامان فاطمه خانوم مامان فاطمه خانوم فاطمه خانوم هفته بیست‌وچهارم بارداری
۱۵ هفته ب بعد
مامان ماریا خانوم مامان ماریا خانوم ۱ سالگی
آواتار مامان گل پسرم😍🐣❤ مامان گل پسرم😍🐣❤ گل پسرم😍🐣❤ هفته بیست‌وسوم بارداری
اره من انجام دادم برام پسردراومدو وپسرهم شداما شان ... ادامه پاسخ
آواتار مامان قدم خیر مامان قدم خیر قدم خیر هفته بیست‌وششم بارداری
از ۱۷به بعدمیشه رفت.ولی محض احتیاط اکثدا هفته ۱۸ م ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته بیست‌وهفتم بارداری
چندهفته هستین؟
منتظربمونیدتاانومالی یدفعه انجام بد ... ادامه پاسخ
مامان رادمهر مامان رادمهر هفته پانزدهم بارداری
آواتار مامان کلوچه مامان کلوچه کلوچه هفته بیست‌ودوم بارداری
عزیز اینا چیه دنبالش میرین 😖 دعاکنین کوچولو صحیح ... ادامه پاسخ
;