سلام خانما گل جفت من خلفی یعنی چ جپر

۱ پاسخ

سلام عزیزم
یعنی محل قرار گرفتن و لانه گزینی جفت در دیواره پشتی رحم میباشد

سوال های مرتبط

مامان فندوق مامان فندوق هفته چهاردهم بارداری
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته شانزدهم بارداری
نه یعنی جفتت پشت و بچه جلوهست و حرکات بچه زودتر حس ... ادامه پاسخ
مامان جوجه مامان جوجه هفته سیزدهم بارداری
آواتار مامان النا و نینی مامان النا و نینی النا و نینی هفته شانزدهم بارداری
نه اصلا ربطی نداره
مامان گوگولی مامان گوگولی هفته دوازدهم بارداری
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته شانزدهم بارداری
یعنی نوع جفتت خلفی هست و بچه جلوتر و زودتر حرکت ها ... ادامه پاسخ
مامان فندق مامان فندق هفته نهم بارداری
آواتار مامان جوجه مامان جوجه جوجه هفته یازدهم بارداری
نه عزیزم.هفته ی 7 تموم میشه و وارد هفته ی 7 میشی.ی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان شاه پسر مامان شاه پسر شاه پسر هفته نهم بارداری
فکرنمیکنم ربطی داشته باشه خواهر که بچش دختر بود
آواتار مامان اهورا مامان اهورا اهورا هفته بیست‌وچهارم بارداری
ب منم انتی گف شبیه پسره ولی من اصن جدی نگرفتم چون ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد یاسین مامان محمد یاسین محمد یاسین هفته پانزدهم بارداری
سلام عزیزم طول سرویکس رو ۳۵ زده خوبه عدد ان تی هم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان رادوین مامان رادوین رادوین هفته بیست‌وپنجم بارداری
عزیزم همخ چیت خوبه نگران نباش...جفت خلفی یعنی بچه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فندق کوشولو مامان فندق کوشولو فندق کوشولو هفته شانزدهم بارداری
خوب جنسیت که هنوز مشخص نمیشه
;