کمر درد در هفته سیزده عادیه؟

۵ پاسخ

ای وای من ک دیگ اشکم دراومده ولی خداروشکر از لکه بینی و شکم درد خبری نیست بخاطر همون طبیعیه

اگه خیلی شدیدنباشه لکه بینی هم نداشته باشی بله عادیه

آره عزیزم فک کنم طبیعیه.

آره عزیزم احتمالا که عادیه چون منم در هفته سیزده هستم و کمر درد شدید دارم

بله گلم طبیعیه

سوال های مرتبط

مامان فسقل مامان فسقل هفته نهم بارداری
آواتار مامان لیانا مامان لیانا لیانا هفته نهم بارداری
اگر ممتد و غیر قابل تحمل نباشه بله
;