سلام خانوما قلب بچه چند هفتگی تشکیل میشه.

۶ پاسخ

۶هفته تشکیل میشه ولی بهتره ۸هفتخ بری ک مطمئن شی

جنین ها فرق میکنن چون روز لقاح ها دیر و زود داره بعضی بچه ها دیر میگیره بعضی ها زود میگیره .

بعصی ها ۵ هفته هم قلب دارن .ولی بهتره ۸ هفته بری مطئن تره.

من ۸ هفته رفتم تشکیل شده بود

قلب بچه تو ۸هفته تشکیل میشه

من ۶ هفته رفتم قلبشم میزد

من 7هفته رفتم تشکیل شده بود

سوال های مرتبط

مامان فندق مامان فندق هفته ششم بارداری
آواتار مامان قندعسل مامان قندعسل قندعسل هفته هجدهم بارداری
از هفته 7 به بعد بعضیا حتی هفته نهم هم تشکیل میشه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان بنیتا و جوونه🌱 مامان بنیتا و جوونه🌱 بنیتا و جوونه🌱 هفته سیزدهم بارداری
هفته هشت به بعده
آواتار مامان پسرشجاع من مامان پسرشجاع من پسرشجاع من هفته سیزدهم بارداری
گلم چندهفتگی رفتی باتاریخ بارداری ؟؟،یا اقدام؟؟؟
مامان فندق مامان فندق هفته هشتم بارداری
آواتار مامان دونه انار مامان دونه انار دونه انار هفته یازدهم بارداری
هشت هفته عزیزم
مامان گردو مامان گردو هفته سیزدهم بارداری
آواتار مامان 💚💚💚 مامان 💚💚💚 💚💚💚 هفته پانزدهم بارداری
تا نه هفته گمونم🤔طبیعیه
مامان لاریسای مامان لاریسای هفته نهم بارداری
آواتار مامان دونه برف مامان دونه برف دونه برف هفته دوازدهم بارداری
هشت هفته.
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته شانزدهم بارداری
سلام عزیزم من ۶هفته بودم رفتم سونو قلب دادم تشکیل ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پرهام مامان پرهام پرهام هفته سیزدهم بارداری
اره عزیزم من هفته ۵تازه رفتم بهم گفتن خارج رحم هست ... ادامه پاسخ
مامان ترگل مامان ترگل هفته هشتم بارداری
آواتار مامان آبنبات مامان آبنبات آبنبات هفته بیستم بارداری
قلب که از 5 هفته از لقاح که گذشت تشکیل میشه ولی ان ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد مامان محمد محمد هفته بیست‌وسوم بارداری
مامان جان قلب جنین ۶تا۸ هفته تشکیل میشه عزیزم
آواتار مامان نازدونه مامان نازدونه نازدونه هفته بیست‌وپنجم بارداری
سلام چون وقتی میزنن که صداشو بشنوی دستگاه یه گرمای ... ادامه پاسخ
مامان نی نی مامان نی نی هفته هشتم بارداری
آواتار مامان گردو مامان گردو گردو هفته نهم بارداری
معمولا از ۶ هفته میگن تشکیل میشه
من ۶هفته رفتم حال ... ادامه پاسخ
مامان جوجه 😍 مامان جوجه 😍 هفته سیزدهم بارداری
آواتار مامان پرند مامان پرند پرند هفته دهم بارداری
سلام من 6 هفته و 2 روز رفتم تشکیل شده بود
مامان یزدان مامان یزدان هفته دوازدهم بارداری
آواتار مامان محمد مامان محمد محمد هفته بیست‌وسوم بارداری
ببین معمولا ۶تا ۸هفته تشکیل میشه
آواتار مامان karen مامان karen karen هفته نوزدهم بارداری
معمولا دکتر خودش سونو میکنه ب دکتر مربوطه
;