۳ پاسخ

سلام عزیزم
میگن از ۵ هفتگی تا ۹ هفتگی تشکیل میشه قلب نی نی.
برای اینکه صدای قلبشو بشنوین بهتره از ۸ تا ۱۰ هفتگی برین
من خودم ۱۰ هفتگی رفتم. شاید اگر زود تر برین هنوز تشکیل نشده باشه و دیر تر بخواد تشکیل بشه الکی بهتون استرس بدن

سلام خوبین بچه اولم چهل روزه بودرفتم سلگرافی به صدای قلبشم گوش دادم

عزیزم میتونی صدای قلب بچه رو از ۱۱هفتگی خیلی خوب رومیشنویی اگه میخوای برو دکتر صدای قلب بچت روبشنو

سوال های مرتبط

مامان مامان کوچولو🤪 مامان مامان کوچولو🤪 هفته سوم بارداری
آواتار مامان فنچول مامان فنچول فنچول هفته ششم بارداری
۸هفته عزیزم
مامان مهدی مامان مهدی هفته ششم بارداری
آواتار مامان مامانا مامان مامانا مامانا هفته شانزدهم بارداری
۸هفتگی صداشو میشنوی
مامان نی نی مامان نی نی هفته هشتم بارداری
آواتار مامان گردو مامان گردو گردو هفته نهم بارداری
معمولا از ۶ هفته میگن تشکیل میشه
من ۶هفته رفتم حال ... ادامه پاسخ
;