۲ پاسخ

آره عزیز احتمالا عفونت یا ویروسه
هر نیم ساعت با آب ولرم و نمک پاشویه کن حتما.

اگه تبش قطع نشه حتما عفونت داره ببرش سریع دکتر..نمیخوام نگرانت کنم ولی الان یه ویروس اومده بچه ها تب میکن.