۲ پاسخ

راهکار زیاده اما دخترت فقط شش ماهه است متوجه نمیشه .بزرگتر ک شد ا.ر همچنان با جیغ خواسته اش رو خواست بگو اروم بگو وقتی جیغ میزنی من نمفهمم چی میخوای. و اینکه بی تفاوت باش.بچه وقتی جیغ میزنه و خواسته اش رو بدست میاره یاد میگیره جیغ جواب میده اما اگر بی تفاوت باشی میفهمه با جیغ نمیتونه بخواستش برسه بمرور از سرش میفته

عزیزم تا یکسالگی بچه هرچی خواست ،باید سریع خواسته اش براورده بشه و بعد از یکشالگی کم کم بهش صبر رو یاد داد مثلا بذار دستم رو بشورم بعدا ...

سوال های مرتبط

آواتار مامان سایه مامان سایه سایه ۴ ماهگی
الهی دخترمن وقتی باباشومیبینه شروع میکنه جیغ زدن و ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سامان مامان سامان سامان ۸ ماهگی
سلام.من بچم همین چند روز اینطوری شد .بردمش دکتر ول ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دلی مامان دلی دلی ۷ ماهگی
آره اقتضای سنشونو صدا شو داره کشف میکنه
مامان حلما مامان حلما ۷ ماهگی
آواتار مامان دارا مامان دارا دارا ۷ ماهگی
تو غذاش کره روغن زیتون بمال مقعدشم بزن
آواتار مامان ریحانه بانو مامان ریحانه بانو ریحانه بانو ۷ ماهگی
ن بابا چ مشکلی دختر منم جدیدا جیغ جیغو شده
آواتار مامان جوجک مامان جوجک جوجک ۷ ماهگی
اخ اخ دختر منم یه مدت اینجوری بود خوب شد،
الان جدی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد متین مامان محمد متین محمد متین ۶ ماهگی
سلام عزیزم میتونی از ژل دندون باریچ برای بچه استفا ... ادامه پاسخ
مامان سید شهریار مامان سید شهریار ۵ ماهگی
آواتار مامان نیلا مامان نیلا نیلا ۸ ماهگی
هیچی داره صداشو میشناسه😂ای قربونشون بشم من.
راستی ... ادامه پاسخ
;