مامانا ان تی وسه بعدی همونه درست

۲ پاسخ

نه ان تی برا مایع پشت گردن و تیغه بینیه که برا تشخیص چن تا بیماری ژنتیکیه.سه بعدی فرق میکنه و ضررم داره بهتره انجام ندی

انجام ندی بهتره
عزیزم

سوال های مرتبط

مامان فسقلی ها مامان فسقلی ها هفته دوازدهم بارداری
آواتار مامان 😍ناردون😍 مامان 😍ناردون😍 😍ناردون😍 هفته نهم بارداری
نه میگن احتمال خطا داره، آنومالی دقیقه
مامان فندقی مامان فندقی هفته شانزدهم بارداری
آواتار مامان علی سان مامان علی سان علی سان هفته بیستم بارداری
من🙋‍♀️🙋‍♀️🙋‍♀️
مامان فسقلی ها مامان فسقلی ها هفته دوازدهم بارداری
آواتار مامان یاسین کوچولو  ❤ مامان یاسین کوچولو ❤ یاسین کوچولو ❤ هفته هفدهم بارداری
احتمالا پسره ان تی چی گفتء
مامان جوجه مامان جوجه هفته پانزدهم بارداری
آواتار مامان ❤Nini❤ مامان ❤Nini❤ ❤Nini❤ هفته بیست‌وچهارم بارداری
به من با اطمینان و درست گفت
فکر میکنم بستگی به تجر ... ادامه پاسخ
مامان فسقلی ها مامان فسقلی ها هفته دوازدهم بارداری
آواتار مامان تاراونخودی مامان تاراونخودی تاراونخودی هفته دهم بارداری
تو آنومالی هم شاید بخاطر قرار گرفتنشون معلوم نباشه
مامان فندق مامان فندق هفته چهاردهم بارداری
آواتار مامان آرمان مامان آرمان آرمان هفته بیست‌وچهارم بارداری
زیر دونیم میگن اوکی هست من 1/39 بود
آواتار مامان نخودچی مامان نخودچی نخودچی هفته بیست‌ودوم بارداری
برا‌من انومالی همونی بود که تو‌ان تی گفتن
آواتار مامان radin مامان radin radin هفته بیست‌ویکم بارداری
والا واس من ک غلط گفت دختر گفت انومالی ۱۰۰ درصد گف ... ادامه پاسخ
آواتار مامان رادمهر مامان رادمهر رادمهر هفته شانزدهم بارداری
من اینطوری ام ،دکتر بهم گفتن نیازی نیست کاری کنی ... ادامه پاسخ
مامان جوجه مامان جوجه هفته پانزدهم بارداری
آواتار مامان نونو جووون مامان نونو جووون نونو جووون هفته شانزدهم بارداری
یک ماه دیگه برو انومالی اصلیشوبهت بگه ان تی و بیخی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ❤انگور🍇❤ مامان ❤انگور🍇❤ ❤انگور🍇❤ هفته بیست‌ویکم بارداری
سلام اگه جای معتبری باشه و دکترش ماهر درسته
مال من ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فسقل مامان فسقل فسقل هفته پانزدهم بارداری
خوبه همه چی ... جنسیت رو احتمال نداد؟
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته شانزدهم بارداری
خداروشکر خوبه
مامان فندق مامان فندق هفته چهاردهم بارداری
آواتار مامان جوجه طلایی مامان جوجه طلایی جوجه طلایی هفته بیست‌وچهارم بارداری
ان تی احتمالی میگه البته میگن دکتر شاکری درست جنسی ... ادامه پاسخ
;