سلام .تعیین جنسیت دقیقا توو چند هفتگی مشخص میشه؟

۲ پاسخ

دکتر واسه من تو ۱۶ هفتگی نوشته در صورت امکان .ایشالا ۲ هفته دیگه میرم ببینم‌چی میشه.اما شنیدم میگن ۱۸ هفته دیگه از همه دقیقتره

18هفتگی،سنو انومالی

سوال های مرتبط

مامان نازنبن مامان نازنبن هفته سیزدهم بارداری
آواتار مامان فندوق😍 مامان فندوق😍 فندوق😍 هفته هجدهم بارداری
سلام سنو ان تی احتمال میده ولی سنو 18هفته ک رفتین ... ادامه پاسخ
مامان عماد مامان عماد هفته سیزدهم بارداری
آواتار مامان گندمک مامان گندمک گندمک هفته بیستم بارداری
۱۸ عزیزه دلم
عجله نکن
مامان زینب گلم مامان زینب گلم هفته شانزدهم بارداری
آواتار مامان توت فرنگی مامان توت فرنگی توت فرنگی هفته دوازدهم بارداری
بعضیا میگن تو هفته ۱۲ با سونوی ان تی فهمیدن
مامان دوردانه ام مامان دوردانه ام هفته چهاردهم بارداری
آواتار مامان اميرحسين مامان اميرحسين اميرحسين هفته بیست‌وهفتم بارداری
سلام عزيزم در كل از ١٤ هفته مشخص ميشه ولي بمونيد ي ... ادامه پاسخ
مامان نخودی مامان نخودی هفته شانزدهم بارداری
آواتار مامان اوینا مامان اوینا اوینا هفته بیستم بارداری
از۱۶تا۱۸هفته عزیزم
مامان جوجه طلایی مامان جوجه طلایی هفته بیست‌ویکم بارداری
آواتار مامان توت فرنگی مامان توت فرنگی توت فرنگی هفته بیست‌وهفتم بارداری
اگه دقیق دقیق بخوای ۱۸هفته که آنومالی رفتی مشخص می ... ادامه پاسخ
مامان فسقلی👶🏻 مامان فسقلی👶🏻 هفته چهاردهم بارداری
آواتار مامان فندوق کوچولو مامان فندوق کوچولو فندوق کوچولو هفته چهاردهم بارداری
سلام ۱۸ هفته عزیزم
مامان فندق جونی😊 مامان فندق جونی😊 هفته بیست‌ودوم بارداری
آواتار مامان پانیذ مامان پانیذ پانیذ هفته بیست‌وپنجم بارداری
من ۱۶هفته رفتم معلوم شد
ان تی هم گفت شبیه دختره ۱ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان هامین🧿 مامان هامین🧿 هامین🧿 هفته سی‌وهفتم بارداری
مگه عدد ان تی ب جنسیت ربط داره؟
ان تی برای مایع پش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته بیست‌وچهارم بارداری
۱۸تا۲۰هفتگی مشخص میشه
آواتار مامان فاطمه مامان فاطمه فاطمه هفته بیست‌وپنجم بارداری
بنظر من دل نبند به ان تی به من ان تی گفتن پسره تا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پسته کوچولو مامان پسته کوچولو پسته کوچولو هفته سی‌ودوم بارداری
برای تعیین جنسیت هفته ۱۴ به بعد بهتر مشخص میشه
مامان جوجه ی مامان مامان جوجه ی مامان هفته دهم بارداری
آواتار مامان گیسو مامان گیسو گیسو هفته هجدهم بارداری
سونو ان تی که بری برات تاریخ میزنه
عزیزم بستگی به ... ادامه پاسخ