۴ پاسخ

سلام عزیزم من کمی تونستم بخونم فک کنم نوشته با انجام تست آزمایش کزاز چیه درهفته ۱۶ تست شود البته فک کنما

این عکسه نمیدونم چرا عکس ارسال نمیشه

عزیزم عکسی نفرستادی که

کو؟چیزی ک نیست عکس هم بزار