۳ پاسخ

منم مثل شمام جنین توهفته شش بودم دیده نشد

تاریخ اخرین پریودت کی بوده ؟

جنین از همون پنج هفته دیگه توی ساک تشکیل میشه
من خودم شش هفته بودم سونو گفت ساک دیده شد ولی جنین نه
دکترم برام سونو واژینال نوشت که رفتم و تشکیل شده بود
فک کنم البته مال شما هنوز دیر نشده
ولی خب اگه دکترت در دسترسه برو ببینه

سوال های مرتبط

مامان گلپر مامان گلپر هفته بیست‌وچهارم بارداری
آواتار مامان توت فرنگی مامان توت فرنگی توت فرنگی هفته بیست‌وپنجم بارداری
برای منم توپنج هفتگی فقط ساک بارداری دیده شد. منکه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دونه انار😍 مامان دونه انار😍 دونه انار😍 هفته پانزدهم بارداری
زود رفتی عزیزم من تو هشت
هفته رفتم برام زده بود سن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان یاسین کوچولو  ❤ مامان یاسین کوچولو ❤ یاسین کوچولو ❤ هفته هفدهم بارداری
عزیز نگران نباش زود رفتی بزار ۹ هفته برو منم ۵ هفت ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته چهاردهم بارداری
خب زود رفتی عزیزم...۸ هفته ک بری اوکیه
آواتار مامان دکتر جان مامان دکتر جان دکتر جان هفته سی‌وششم بارداری
عزیز دلم اگه شنا جاق باشی مثل من زیاد نگران نباش ت ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مهراد مامان مهراد مهراد ۲ ماهگی
من پنج هفتگی دیده شد ولی فاقد جنین بود.
آواتار مامان توت فرنگی مامان توت فرنگی توت فرنگی هفته نوزدهم بارداری
سونگرافی واژینال انجام دادی؟؟؟نبایدانجام بدی سونوو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان توت فرنگی🍓 مامان توت فرنگی🍓 توت فرنگی🍓 هفته بیست‌وهفتم بارداری
عزیزم توی این هفته فقط ساک دیده میشه
جنین توی هشت ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ارسلان مامان ارسلان ارسلان روزهای ابتدایی تولد
تازه عزیزم دوستمم سونو واژینال داده بود با این حال ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ابوالفضل کوچولو مامان ابوالفضل کوچولو ابوالفضل کوچولو هفته سی‌ودوم بارداری
من شش هفته رفتم گفت خالی برو سقط کن به حرف نکردم گ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان شازده کوچولو مامان شازده کوچولو شازده کوچولو روزهای ابتدایی تولد
نه عزیزم‌چه حرفیه منم هفته پنجم رفتن فقط ساک حاملگ ... ادامه پاسخ
;