سوال های مرتبط

آواتار مامان ویهان کوچولو مامان ویهان کوچولو ویهان کوچولو ۶ ماهگی
لبنیات گاوی، حبوبات، گوشت گاو، ...میوه خام، سبزی خ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان حلما مامان حلما حلما ۶ ماهگی
اره بعضی بچه ها دارن خصوصا رفلاکسی ها وقتی مادر دو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سارنگ مامان سارنگ سارنگ ۲ ماهگی
پسر من ۱ ماهه که بود دکتر گفت گوشت گاو و گوسفند و ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نيل مامان نيل نيل ۶ ماهگی
بله من الانم رعايت ميكنم چون دخترم الرژي داره به پ ... ادامه پاسخ
مامان السا مامان السا ۲ ماهگی
آواتار مامان محمد ماهان مامان محمد ماهان محمد ماهان روزهای ابتدایی تولد
تو پی پی بچتون خون ببینین
آواتار مامان آیناز مامان آیناز آیناز ۴ ماهگی
دکتر ب من گفت تا یکسالگی پرهیز کنم از یک به بعد بر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان هلما مامان هلما هلما ۲ ماهگی
دو ساعت بعد تبدیل به شیر میشه