۲ پاسخ
میشه ولی اول با دکترتون مشورت کنید .خطر نداره مگر برا اونا که استراحت مطلق دارن
سلام میشه اما ۳ ماهه سوم چون تو ۵ماهگی خطریه.