۲ پاسخ

میشه ولی اول با دکترتون مشورت کنید .خطر نداره مگر برا اونا که استراحت مطلق دارن

سلام میشه اما ۳ ماهه سوم چون تو ۵ماهگی خطریه.