۵ پاسخ

نه اگر بچتون فاویسمی نیست اشکال نداره اصلا.من همیشه میخورم

عزیزم به بعضی بچه ها نمیسازه اذیت میشن

وای چرا داره باقالی نفخ داره برای نوزاد هم خوب نیس سعی کن اصلا طرفش نری

اگه نی نی ت بهش حساسیت نداره اشکال نداره

نه چه اشکالی داره من خوردم