۴ پاسخ

سلام دخترمنم شبا زیاد تکون‌میخوره میچرخه دوبارهم‌بیدار میشه شیر میخوره اخر شب بهش غذا بده بذار سیر بخوابه

عزیزم بچه ی منم روی شکم میخوابه و شبا همش گریه میکنه یا نفخ دارن یا گرسنه اس بهش غذابده

سلام دقیقاپسرمن هم همینجوری تاصبح چندباربیدار میشه نق میزنه گریه میکنه حتما بایدرو شکم بخواب نمیدونم چیکارکنم آخرشب هم بهش غذامیدم فرق نداره

شاید تشنه باشه شبا آب حتما بهش بده