۲ پاسخ

وقتی بیدار میشه برا شیر ب جاش بهش اب بده.اب بریز تو شیشه بده دستش بخوره ـبچه نو این سن از روی عادت بلند میشه..بعد چند شب اب هم نده پستونک فقط کم کم از،سرش میوفته اگه خوش شانس باشی ....من ک نبودم

کمکم کنین بد خوابی خیلی بده
هیچی مثل خواب شب نمیشه
آخه وقتی هم بیدار میشه واسه شیر ،شیر که میخوره دیگه تا یک ساعت باید رو پام تکونش بدم تا بخوابه

;