۴ پاسخ

عزیز میتونی یه پیاز رو حلقه کنی بذاری کف پاش یه جوراب نازک هم بپوش سریع تبشو پایین میاره

این واکسن سنگینتره اخه آستامینوفن هر چهار ساعت دوبرابر وزنش بده اگر نتیجه نداد شیاف آستامینوفن 125بذار حتما

واکسن ۱۸ماهگی خیلی واکسن سخت و سنگینینه،هم درد داره و هم تب،امشب تا صبح هر چهار ساعت بهش قطره استامینوفن بده و حواست باشه که تبش بالا نره

سلام این واکسن همینطوره،باشیاف تبشو کنترل کن تاصبح مواظبش باش توکل به خدا.