۶ پاسخ

با هیچی نمیشه قبل بارداری باید به فکرش باشین نه بعدش یا آی وی اف کنید که جنسیت دست خودتونه

اول ازهمه چی دست خداست سالم باشه بقیش مهم نی ولی قبل اقدام ب بارداری دخول بایدعمیق باشه وزن ب ارگاسم برسه وروزتخمک گذاری وبعدش رابطه داشته باشین باعث پسرمیشه بعدشم خوردن گرمیجات

عزیزم موقعی که نطفه انجام میشه همون موقع جنسیتش هم معین میشه بعدش نمیشه کاری کرد

عزیزم زمانی که نطفه بسته میشه جنسیت همون لحظه تایین میشه...

هرکاری میکنی باید قبل ازبارداری انجام بدی وگرنه به محض این که نطفه بچه تشکیل میشه جنسیتش هم تعیین میشه...قبل از بارداری بایدازمواد گرم استفاده کنی مثل خرما،فلفل،ازگوشت گوسفوند استفاده کنی کمتراز گوشت گاو وبز بخوری،شیروماست هم کم استفاه کنی ولی به محض اینکه باردارشدی زیاد استفاده کنی که کمبود کلسیم نداشته باشی

چیزای گرم بخور مثل خرماا

;