۴ پاسخ

گلم عرق نعناع بهش بده عالیه

شاید قطره آهن بوده،نیکاهم قطره آهن میخورد کلی بالا میاورد تا دکترش ایروفیکس رو پیشنهاد داد و عالیه،اگر فکر میکنی بیش از حد معمول غذا دادی که هیچ،فردا قطره آهن بده غذاشو اندازه بده،مشخص میشه

سلام عزیزم شاید بخاطر مسمومیت باشه بهش نبات داغ بده. اگه دوباره بالا اورد حتما ببرش دکتر.

دختر من هفته پیش
اینجوری شد بعد بالا اوردن اسهال گرفت خودمم بعدش اینجوری شدم،رفتیم دکتر گفت ویروس جدید به خودم سرم زد ولی دخترم چون خیلی ضعیف نذاشتیم سرم بزنه،بهش اب زیاد بده وغذاهای سبک بده تا از تو معدش رد بشه بره ایشالا که ویروس نباشه