۷ پاسخ

انقباضات رحمی هست، تو این دوره چون رحم و لگن در حال جا باز کردن هستن این دردها وجود داره...مخصوصا هفته های اول و تو بارداری اول، چون سایز رحم هر روز داره برای رشد رویان و جنین بزرگتر میشه. منم همین طور بودم...پطشکم گفت عادیه رحم داره جاباز میکنه

نشونه اینه که نی نی کوچولو داره خودشو جا میکنه تو دلت😍

اگر اشتباه نکنم بچه سمت چپ لانه گزینی کرده بازم به حرف ماها اعتماد نکن شدید شد برو دکتر

سلام عزیزم دردبهلو عادیه چون لگن ورحم دارن جابازمیکنن وبچه ازسمت لگن به سمت رحم میاد ورحم ولگن دارن بازترمیشن عادیه نگران نباش امابادکترت هم مشورت کن شایدشیاف تجویزکنه

اره عزیزم عادیه،من هنوزم اینجورم

عادی هست عزیزم.منم داشتم .سعی کن بیشتر استراحت کنی.

عزیزم منم این طوری بودم تو سونو قلب گفتن که هماتوم دارم برای همین استراحت مطلق داشتم با شیاف شما هم یه سو نو برو حتما

سوال های مرتبط

مامان علیرضا مامان علیرضا هفته هشتم بارداری
مامان ابوالفضل مامان ابوالفضل هفته ششم بارداری