سوال های مرتبط

آواتار مامان جان مادر مامان جان مادر جان مادر ۳ ماهگی
سلام نه همش با ماشین رفتیم , بیرون انچنانی نه
آواتار مامان آرین مامان آرین آرین ۵ ماهگی
قطره کولیف بهش بده عزیزم خیلی موثر توی نفخ نوزاد
مامان فاطمه مهنا مامان فاطمه مهنا ۵ ماهگی
برای مامانای خسته ...😘😘😍
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﺖ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻭﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﺎﺧﻮﺩﺕ ﻣﺮﻭﺭ ﮐﻦ .
🌹🌺🌹🌺🌹🌺🌺
ﺍﯾﻦ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ ﻣﺪﺕ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻧﺮﻡ ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺁﺷﯿﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻗﺪﻡ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
ﻫﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻣﯽ ﺩﻭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﺸﺘﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﻗﻔﻪ
ﻭ ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .
ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺗﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﯾﺎ ﺑﺎﺯﻭﺍﻥ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﻥ ﺗﻮﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ، ﻭ ﻟﺒﺎﻥ ﻧﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﻓﺸﺎﺭ‌ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ ،ﺩﺍﯾﻤﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .
ﻗﻠﺐ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽ ﺑﺪﺍﺭ .
ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯﺷﺎﺩﯼ ﭘﺮﮐﻦ .
ﺩﺭ ﺧﻮﺷﯽ ﻭ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ ﺷﺎﻥ
ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺵ .
ﮐﻪ ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺟﺰ ﺩﻭ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺮﻫﻢ ﺯﺩﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ .
آواتار مامان جوجه مامان جوجه جوجه ۵ ماهگی
ای جانم چقدر قشنگ بود خدایی به سرعت برق و باد میگذ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امین مامان امین امین ۶ ماهگی
یعنی تنشون میکنبم یا نه؟
خب بستگی به اب هوای شهری ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نازگل مامان نازگل نازگل ۱ ماهگی
آبریزش بینی تب سرفه عطسه بعد رنگ پی پیشم سبز میشه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فسقل مامان فسقل فسقل ۴ ماهگی
رعایت کن و ببرش. هر چی بزرگتر بشه هم براتو سخت تره ... ادامه پاسخ