۲ پاسخ

فشار بالا الان دیگه تو این سن از بارداری علامت خطر مسمومست بارداری میتواند باشد

من فشارم پایین میرفت سرگیجه میگرفتم دقیقا نمیدونم

;