نحوه گرفتن مهزیار از شیر مادر

۳ پاسخ

اول وعدهای روزشوکم کن بعد وعدهای شبش رو بعد قطع کن به جای شیر خودتون هم شیر پاستوریزه یا طعم دار بدین

من از عطاري چدوروا گرفتم تلخه تا زدم ب سينم بچم ديگه نخورد همون بود ك همون شد ن بهونه كردو ن چيزي ولي بي تابي ميكرد با بهونه هايه ديگه

اول وعده هاشو کم کن بعد شیره روشو قطع کن بعد شیره شبشو

;