۷ پاسخ

از هفته ۱۸ تا ۲۵ هست ... قبلش بعضیا میگن حس میکنن ولی اکثرا تو این بازه هفتگیه

معمولا از هفته ۱۸ خیلی خفیف تو بارداری اول از بارداری دوم یا سوم تو هفته های ۱۶ هم تکوناش حس میشه

عزیزم همه مثل هم نیستن. من هفته ۲۰حس کردم ولی خیلی کم. دکترم گفت تا هفته ۲۳ جا داری نگران نباش

من از ۱۶ هفته حسش کردم و امشب با ضربه های محکم ترشو حس کردم

جنین از همون هفته های اول شروع به حرکت کردن میکنه ولی چون کوچیکه مادر حرکتای بچشو حس نمیکنه من از سه ماهگی حس میکردم

واسه من ک هفته ۱۳ مث نبض زد

از هفدهم تابیست و چهارم