۴ پاسخ

سلام مامانا گروه واتساپ داریم یه جمع مادرانه دوستانه از تنهایی در بیایم شمارع بدین عضوتون کنم

سیستم عصبی شون هنوز کامل کامل نیس.بزرگتر بشه خوب میشه

همه همینن بزرگ تر بشه خوب میشه

همه بچه ها همینطورن